การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังได้รับเชื้อ : HIV Postexposure Prophylaxis

การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังได้รับเชื้อ : HIV Postexposure Prophylaxis

🌈โรคติดเชื้อเอสไอวีและโรคเอดส์เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยมียอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมสูงขึ้นเรื่อยๆ ประชากรทั่วไปมีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อเอสไอวีผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อเอสไอวี...