💦VIRUS TRIO..InFluEnza ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A, สายพันธุ์ B, Covid19

💦VIRUS TRIO..InFluEnza ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A, สายพันธุ์ B, Covid19

💦VIRUS TRIO .. มากันหมดแล้วครับ ✅#ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์A ✅#ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์B ✅️ #โควิด19 ก็ยังต้องระวัง #พัทยา2คลินิก #เฉพาะทางอายุรกรรม #ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ #ยาต้านไวรัสโควิด #วัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ 💙ใส่หน้ากากอนามัย...
🌈แผลเบาหวานเท้า ติดเชื้อ อักเสบ DM FooT CelluLiTis

🌈แผลเบาหวานเท้า ติดเชื้อ อักเสบ DM FooT CelluLiTis

🌈เคส คนไข้อายุ 45 ปี ประวัติเป็นโรคเบาหวานรักษาอยู่ที่กรุงเทพฯ ..💙มีแผลเบาหวานที่เท้าข้างขวามาเรื้อรังประมาณ 2-3 สัปดาห์ทำแผลอยู่กรุงเทพฯได้ยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบมาทาน ..💙ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเที่ยวพักผ่อน และทำแผลที่พัมยา2คลินิก .. ✅️พบว่าเท้ามีลักษณะบวมอักเสบแดง...
✅️โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ RHeuMaToiD ArThriTis

✅️โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ RHeuMaToiD ArThriTis

🍒โรคที่มีการอักเสบเรื้อรังทางข้อ ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด อธิบายได้ว่าปัจจัยทางพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และความผิดปกติในระบบภูมิคุ้มกันมีผลต่อการเกิดโรค .. 💦พบการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบริเวณเยื่อบุข้อ synovial membrane ส่งผลให้มีการหนาตัวของเยื่อบุข้อเรียกว่าพานัส Planus...
✅️ตับอักเสบ HePaTiTis

✅️ตับอักเสบ HePaTiTis

🌈ตับอักเสบ โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยจะมีมาด้วยอาการของ #คลื่นไส้อาเจียน บางรายอาจจะมี #ตาเหลืองตัวเหลือง ถ้ามีอาการของระบบทางเดินน้ำดีอุดตันจะมีอาการ #คันตามตัว ปัสสาวะสีเข้มและอุจจาระสีซีด สาเหตุในปัจจุบันเกิดได้หลายปัจจัยเช่น ⏩ยาและวิตามุนบำรุงต่างๆสมุนไพร...
🌈ไข้หวัดใหญ่ Influenza

🌈ไข้หวัดใหญ่ Influenza

✅️ไข้หวัดใหญ่ InFluenza เป็นโรคที่ติดเชื้อเฉียบพลันกับระบบบทางเดินหายใจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มักมีอาการระบาดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว .. 💦แบ่งเป็น 3 สายพันธุ์ชนิด a b และ c .. 💙อาการทางคลินิก...