โรคเอดส์(AIDS),เอชไอวี(HIV)

โรคเอดส์คืออะไร เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (aids) หรือ เอชไอวี(HIV) ทำให้ร่างการอ่อนแอลงเน่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง อาจมีอาการหลายอย่าง : ไข้เรื้อรัง ผื่นตามตัว เริมที่ผิวหนัง ท้องเสียเรื้อรัง น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว เชื้อราในช่องปาก  ...