โปรแกรมตรวจสุขภาพ. 🌈ชุดคัดกรอง #ไขมัน #เบาหวาน #คลื่นหัวใจ[แปลอ่านผลโดยอายุรแพทย์]❤️

โปรแกรมตรวจสุขภาพ. 🌈ชุดคัดกรอง #ไขมัน #เบาหวาน #คลื่นหัวใจ[แปลอ่านผลโดยอายุรแพทย์]❤️

โปรแกรมตรวจสุขภาพ. 🌈ชุดคัดกรอง #ไขมัน #เบาหวาน #คลื่นหัวใจ[แปลอ่านผลโดยอายุรแพทย์]❤️ ในภาวะปัจจุบันโรคหัวใจพบมากขึ้น จากพฤติกรรมการปฏิบัติตัว อาหารการกินที่ปรุงโดยการทอด อาหารฟาสต์ฟู้ด จานด่วน ที่มากขึ้นทำให้ปัจจัยเสี่ยงในหัวใจตีบและขาดเลือด ภาวะไขมันในหลอดเลือดสูง...
🌈ยาต้านโควิด🔆ใหม่ MolNuPiravir

🌈ยาต้านโควิด🔆ใหม่ MolNuPiravir

🌈ดูแลตัวเองด้วยนะครับ❤️ อากาศเริ่มหนาวแล้ว ไข้หวัดตอนนี้ตรวจ atk ขึ้น 2 ขีด สามารถติดต่อรับยาต้านโควิดตัวใหม่ ได้แล้วครับ ❤️ #Molnupiravir โมลนูพิราเวียร์ ยาต้านไวรัสโควิด ❤️ #Oseltamivir โอเซลทามิเวียร์ ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ ❤️ #Favipiravir ฟาวิพิราเวียร์           ...