ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia in diabetes)

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ (Hypoglycemia in diabetes)

ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งและชนิดที่สองที่ได้รับการฉีดอินซูลิน สำหรับภาวะน้ำตาลต่ำในผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นเบาหวานพบไม่บ่อยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยเบาหวาน...
ลงทะเบียน ตรวจรักษาได้ที่นี่

ลงทะเบียน ตรวจรักษาได้ที่นี่

ท่านสามารถลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลด้านล่าง เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะมีข้อความแจ้งให้ทราบ และหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านไปในเวลาทำการของคลินิก หรือท่านสามารถมาที่คลินิกได้เลย โดยแจ้งว่าลงทะเบียนทางเว็บมาแล้ว ลงทะเบียนตรวจรักษาจากเว็บ ชื่อ-นามสกุล ระบุเพศ...