โปรแกรมตัวสุขภาพ Check up

โปรแกรมตัวสุขภาพ Check up

ตรวจเช็คสุขภาพ เบาหวาน ไขมันในหลอดเลือด การทำงานของตับ การทำงานไต ผลึกเก็า ความสมบูรณ์ของเลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์ปอด ภาพรังสีทรวงอก.. รอรับผลได้เลย  …. พัทยา 2 คลินิกอายุรกรรม  .. หมอกัณฒิภัสส์ .. ..ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ ..งดอาหารคืนก่อนมาตรวจหลัง...