ท่านสามารถลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลด้านล่าง เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะมีข้อความแจ้งให้ทราบ และหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านไปในเวลาทำการของคลินิก หรือท่านสามารถมาที่คลินิกได้เลย โดยแจ้งว่าลงทะเบียนทางเว็บมาแล้ว

ลงทะเบียนตรวจรักษาจากเว็บ

ระบุเพศ (นาย/นส./นาง)

การแพ้ยาและโรคประจำตัว

12 + 11 =