ตรวจเช็คสุขภาพ เบาหวาน ไขมันในหลอดเลือด การทำงานของตับ การทำงานไต ผลึกเก็า ความสมบูรณ์ของเลือด คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์ปอด ภาพรังสีทรวงอก
.. รอรับผลได้เลย  ..
.. พัทยา 2 คลินิกอายุรกรรม 
.. หมอกัณฒิภัสส์ ..
..ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์
..งดอาหารคืนก่อนมาตรวจหลัง 22:00 น