โปรแกรมตรวจสุขภาพ. 🌈ชุดคัดกรอง #ไขมัน #เบาหวาน #คลื่นหัวใจ[แปลอ่านผลโดยอายุรแพทย์]❤️

ในภาวะปัจจุบันโรคหัวใจพบมากขึ้น จากพฤติกรรมการปฏิบัติตัว อาหารการกินที่ปรุงโดยการทอด อาหารฟาสต์ฟู้ด จานด่วน ที่มากขึ้นทำให้ปัจจัยเสี่ยงในหัวใจตีบและขาดเลือด ภาวะไขมันในหลอดเลือดสูง เบาหวานเป็นมากขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ใหญ่วัยกลางคน

.. อาการเจ็บหน้าอกที่มีลักษณะของหัวใจขาดเลือดจะมีอาการแน่น หนักตื้อกลางหน้าอก มีอาการอยู่นานหลายนาทีบางรายมีอาการนานอยู่ถึง 20-30 นาทีและอาจมีอาการรุนแรง. อาการร่วมต่างๆที่พบมากขึ้นเช่นหน้ามืดเวียนศีรษะเหงื่อแตกใจสั่น ร่วมด้วย
.. ในกลุ่มคนไข้เบาหวานจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงสูงมากขึ้นในการเป็นโรคหัวใจตีบอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้

ตรวจสุขภาพกับพัทยา 2 คลินิกเฉพาะทางอายุรกรรม.    รอรับผลได้เลย 20 นาที

1. ตรวจเช็คเครื่องไฟฟ้าหัวใจ  
EKG , Electrocardiogram

2. ตรวจไขมัน 4 ชนิด. 
Cholesteral Triglyceride HDL LDL

3. ตรวจคดกรองเบาหวาน
Fasting Blood Sugar

🌈แพคเกจ คัดกรอง ไขมัน เบาหวาน คลื่นหัวใจ = 750.
ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ 8.00 น.
งดอาหารหลัง 22.00 น.

แอดไลน์ คุยกับคุณหมอ ปุ่มเขียวใหญ่ ด้านล่างครับ

++++++++++++++++++++++++++++

Health check-up program.  🌈 Cholesteral screening , heart EKG Check Up ❤️
In today’s condition, heart disease is more common.  from the behavior  Food cooked by frying  More fast food, fast food, increases the risk factors for coronary heart disease and ischemia.  hyperlipidemia  Diabetes is more common among the elderly and middle-aged adults.

.. Chest pain characterized by ischemic heart disease is accompanied by tightness.  heavy in the middle of the chest  Symptoms last for several minutes, some lasting 20-30 minutes and may be severe.  More common symptoms such as dizziness, dizziness, sweating, palpitations are also present.
.. In the diabetic group, the increased risk factors for coronary artery disease may be asymptomatic at all.

Check your health with Pattaya 2 Clinics specialized in internal medicine.

1. Check the electrical heart
EKG, Electrocardiogram1
2. Check 4 types of fat.
Cholesteral Triglyceride HDL LDL
3. Diabetes screening
Fasting Blood Sugar

Every Saturday and Sunday morning 8:00 AM.
No food after 22.00

Add Line, talk to the doctor, big green button below