🌈เคส คนไข้อายุ 45 ปี ประวัติเป็นโรคเบาหวานรักษาอยู่ที่กรุงเทพฯ
..💙มีแผลเบาหวานที่เท้าข้างขวามาเรื้อรังประมาณ 2-3 สัปดาห์ทำแผลอยู่กรุงเทพฯได้ยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบมาทาน
..💙ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเที่ยวพักผ่อน และทำแผลที่พัมยา2คลินิก
.. ✅️พบว่าเท้ามีลักษณะบวมอักเสบแดง การรักษาเดิมได้ยาฆ่าเชื้อรับประทานเท่านั้น
.. ✅️ทางพัทยา 2 คลินิกได้ให้ยาฆ่าเชื้อแก้อักเสบทางหลอดเลือดดำเป็นระยะเวลา 3 วัน
.. เท้าอักเสบบวมลดลงอย่างมาก สามารถกลับไปรักษาต่อที่กรุงเทพฯได้
.. 🌈คุณ#หมอกัณฒิภัสส์ อายุรแพทย์ แนะนำให้รับประทานยาเบาหวานทุกวัน เพื่อคุมระดับน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติและทำแผลทุกวันครับ
.. ยินดีกับคนไข้ด้วยครับ❤

🌈Case: A 45-year-old patient with a history of diabetes treated in Bangkok.
..had a chronic diabetic wound on the right foot for about 2-3 weeks, made a wound in Bangkok, got anti-inflammatory antibiotics to eat.
.. Last weekend , patient went on vacation.  and dressing a wound at Pattaya 2 Specialist Clinic.
.. Found that the feet are swollen, inflamed, red.  The original treatment was only oral disinfectant.
.. Pattaya 2 Specialist clinics have given antibiotics intravenously for a period of 3 days.
.. Feet swelling is greatly reduced.  able to return for further treatment in Bangkok.
..🌈 The doctor Kuntipat recommends taking diabetes medication every day.  To control sugar levels in the normal range and make wounds every day
.. Congratulations to the patient too❤