🌈🔅เคส ผู้ป่วยหญิงอายุ 50 ปี ประวัติเคยวัดความดันสูงเมื่อ 5 ปีก่อนทานยา 1 ปี ครั้งนี้มาด้วยเวียนศีรษะ 3 วันก่อนมาโรงพยาบาล
..✳️#วัดความดันที่คลินิกได้ 200/120 .. มีอาการใจสั่นร่วมด้วย
.. ในเบื้องต้นคุณหมอตรวจร่างกายระบบประสาทปกติไม่มีอาการชาหรืออ่อนแรงขึ้นซีก ตาไม่มีภาพซ้อน ไม่มีมุมปากตกปากเบี้ยว

….✳️#ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแยกโรคหัวใจขาดเลือด ในเบื้องต้นผลปกติ

.. คุณหมอได้ปรับยาลดความดันและติดตามอาการต่อไป  .. ความดันอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ต่ำกว่า 140 / 90

🌈🔅ภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคในผู้สูงอายุที่มีความดันสูงมากๆ ที่ปล่อยไว้เรื้อรังญาติลูกหลานที่ดูแลอาจต้องระวังดังนี้
1. ภาวะหลอดเลือดสมองแตกหรือตีบ
2. ภาวะโรคหัวใจโตน้ำท่วมปอดหรือภาวะหัวใจขาดเลือดฉับพลัน
3. ไตวาย การทำงานของไตผิดปกติปัสสาวะเป็นฟอง

🌈🔅สามารถตรวจเช็ควัดความดันและตรวจโปรแกรมสุขภาพได้ที่พัทยา 2 คลินิก

#ทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา8โมงเช้างดอาหารหลัง4ทุ่ม

🌈🔆CHECK #ตรวจสุขภาพประจำปี

✅️ตรวจวัด ความดัน ดัชนีมวลกาย

  BP,   BMI

✅️ตรวจหาระดับน้ำตาลในกระแสเลือด

   Fasting Blood Sugar ; FBS

✅️ตรวจวัดระดับไขมัน 4 ชนิด

     Cholesteral, Triglyceride,  HDL, LDL-Chol

✅️ตรวจค่าการทำงานของตับ

     GOT,  GPT,  GGT 

     ดูการอักเสบของตับได้ไวมาก

✅️ตรวจค่าการทำงานของไต

     BUN, Creatinine

✅️ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

   Complete Blood Count ; CBC

✅️ตรวจคลื่นหัวใจ แปลผลโดยอายุรแพทย์

     Electrocardiogram ; EKG

✅️ตรวจเอกซเรย์ปอดดิจิตอล

      Chest X-RAY digital

💙❤ค่าบริการ1950.

💙❤คนไข้ #สามารถรอรับผลได้เลย

🌈🔆ทุกเช้า #เสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 8:00 น
.. 🤭งดอาหารหลัง 4 ทุ่มครับ
.. ➡️คนไข้สามารถ #แอดไลน์ ทำประวัติทางไลน์ #เพื่อความรวดเร็วล่วงหน้าได้ครับ
พิมพ์ว่า  ” ตรวจสุขภาพ ”

 LINE​ :  @pattaya2clinic

http://line.me/ti/p/%40vyo9961r

หรือ กดที่ ปุ่มไล อันใหญ่เขียว  ด้านล่าง

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

🌈🔅 Case: A 50-year-old female patient who had a history of high blood pressure measurements 5 years ago, took the drug for 1 year, this time came with dizziness 3 days before coming to the hospital.
..✳️#  measure blood pressure at the clinic 200/120 .. also have heart palpitations
.. Initially, the doctor examined the nervous system, normal, no signs of numbness or weakness.  eyes without double vision  No corners of the mouth fall, crooked lips

….✳️ #electrocardiogram to differentiate ischemic heart disease  Initially, the results were normal.

.. The doctor has adjusted the antihypertensive medication and continued to monitor the symptoms .. The blood pressure is under 140/90 under control.

🌈🔅 Complications in the elderly with very high blood pressure  who are left chronically, relatives, caregivers may need to be careful as follows

1. Stroke or stenosis

2.  Heart failure,  pulmonary edema or sudden ischemic heart disease.

3. Renal failure, abnormal kidney function, foamy urine.

🌈🔅Can check blood pressure and check health program at Pattaya 2 clinics

#Every morning on Saturday and Sunday at 8 a.m., no food after 10 p.m.