🌈กรวยไตอักเสบ
💦เคสผู้ป่วยหญิงอายุ 70 ปี. .. ประวัติกลั้นปัสสาวะระหว่างนั่งรถข้ามจังหวัดเดินทางไกล.  มาด้วยปวดหลังไข้ต่ำ 3 วันก่อนมาโรงพยาบาลคลื่นไส้ ปัสสาวะสีเข้มบ่อยขึ้น
..✅️ แรกรับที่พัทยา 2 คลินิกอุณหภูมิ 37.5 คุณหมอกัณฒิภัสส์ได้ทำการตรวจเคาะบริเวณหลังตำแหน่งของไตพบมีการปวดเล็กน้อย
..✅️ ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดและตรวจปัสสาวะซึ่งทราบผลภายใน 15-30 นาทีที่คลินิก
.. ✅️พบจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงขึ้นเล็กน้อยและปัสสาวะมีเม็ดเลือดขาวขึ้นในปัสสาวะ
.. คุณหมอให้การวินิจฉัยกรวยไตอักเสบ
.. ได้ให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำต่อเนื่องกัน 3 วันและยารับประทานต่อพบอาการดีขึ้น ไม่มีไข้ปัสสาวะปกติตรวจปัสสาวะซ้ำผลเม็ดเลือดขาวอยู่ในระดับปกติ
…………………………………………
🌈โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ UTI
จำแนกตามตำแหน่งการติดเชื้อ ส่วนบน ..✅️เช่น กรวยไตอักเสบและท่อไตอักเสบ
และส่วนล่าง กระเพาะปัสสาวะอักเสบและท่อปัสสาวะอักเสบ
.. ✅️พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายเนื่องจากท่อปัสสาวะของหญิงสั้นกว่าผู้ชายทำให้เป็นโรคดังกล่าวได้ง่ายกว่า
..✅️ ส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อเพียง 1 ชนิด เช่น.   Escherichia coli, klebsiella, Enteribacter, proteus อื่นๆ
.. ⏩️cystitis กระเพาะปัสสาวะอักเสบ คนไข้จะมาด้วยอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะเจ็บที่หัวเหน่า ปัสสาวะปนเลือด
.. ⏩️pyelonephritis กรวยไตอักเสบ อาการหลัก มีไข้ ปวดบั้นเอวสีข้างอาการหลากหลาย คลื่นไส้ อาเจียน
.. วินิจฉัย โดยการตรวจจำนวนเม็ดเลือดขาวในปัสสาวะเพาะเชื้อในปัสสาวะ Urine Analysis
..😃การรักษาให้ยาปฏิชีวนะตรงกับเชื้อก่อโรคในคนไข้รายนั้นๆสามารถ
..😍ปรึกษาได้ที่พัทยา 2 คลินิกแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม ..หมอกัณฒิภัสส์</span;>

…………………………………………………………..

🌈PyeloNephritis
💦The case of a 70-year-old female patient. .. History of urinary incontinence during a long journey across the province  Came with back pain, low fever 3 days before coming to the hospital, nausea.  dark urine more often
..✅️ First pick up at Pattaya 2 Clinic, temperature 37.5 Dr. Kuntipat  performed a tap on the back of the kidney location and found a slight pain.
..✅️ Check the completeness of blood and urine test, the result will be known within 15-30 minutes at the clinic.
..✅️ Found a slightly higher number of white blood cells and urine with white blood cells in the urine.
.. The doctor gave a diagnosis of nephritis.
.. Having given intravenous antibiotics continuously for 3 days and taking oral medications, the symptoms improved.  No fever, normal urine, repeated urinalysis, white blood cell results were normal.
……….
 Urinary tract infection UTI
Classified by infection location, upper part ..✅️ such as cystitis and urethritis
and lower part, cystitis and urethritis
.. ✅️ Found in females more than males because female urethra is shorter than males, making it easier to get the disease.
..✅️ Most of them are caused by only 1 type of infection, for example. Escherichia coli, klebsiella, Enteribacter, proteus etc.
.. ⏩️cystitis bladder inflammation  The patient will present with burning urination, frequent urination, incontinence, pain in the pubis.  bloody urine
.. ⏩️pyelonephritis Pyelonephritis Main symptoms include fever, lower back pain, lateral flanks, various symptoms, nausea, and vomiting.
.. Diagnosis by checking the number of white blood cells in the urine, urinary culture, Urine Analysis
..😃Treating antibiotics to match the pathogens in that patient can
..😍Consult at Pattaya 2 Internal Medical Clinic  ..Doctor Kuntipat