✅️อาการไข้สาเหตุมีด้วยกันหลายๆอย่างในเบื้องต้นจะแบ่งเป็นอาการไข้จากการที่มีแหล่งติดเชื้อ เช่น
.. 🌈การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน เช่น  ไข้หวัด คออักเสบ  จากเชื้อแบคทีเรียไข้หวัดจากเชื้อไวรัสเช่น โควิด 19 ไข้หวัดใหญ่
.. 🌈ปอดอักเสบ และ หลอดลมอักเสบ เยื่อหุ้มปอดอักเสบ หรือ การอักในช่องเยื่อหุ้มปอด
เชื้อก่อโรคเกิดได้ตั้งแต่ เชื้อไวรัสแบคทีเรีย วัณโรค เชื้อราส่วนมากพบในกลุ่มผู้ป่วยภูมิต้านทานต่ำหรือภูมิคุ้มกันบกพร่อง
..🌈การติดเชื้อในช่องท้อง
🔅ลำไส้อักเสบ ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ คนไข้จะมีอาการทางเดินอาหาร ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน ทานไม่ได้ บางรายจะมี อาการปวดท้องแบบบีบคลายรุนแรง
🔅ถุงน้ำดีอักเสบ คนไข้จะมีอาการปวดบริเวณช่องท้องด้านขวาส่วนบน
..🌈การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ
..🌈ข้ออักเสบ แบ่งตามอายุและจำนวนของข้อและพยาธิสภาพเชื้อในการทำให้เกิดโรคเช่น ข้ออักเสบจากเก๊า ข้ออักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว 2 สาเหตุหลักนี้ทำให้เกิดไข้ได้
..🌈เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบบริเวณแขนขา จะมีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่มีการติดเชื้ออาจจะมีประวัติมีบาดแผลนำมาก่อนเป็นทางเข้าของเชื้อโรคหรือประวัติเล่นน้ำทะเลก็จะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง

..🌈ในกลุ่มสุดท้ายที่จะขอกล่าวคือไข้ไม่มีตำแหน่งติดเชื้อเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัสไข้เลือดออก ไข้ที่มีแมลงเป็นพาหะตามบ้านหรือตามหุบเขา ไข้มาลาเรีย เป็นต้น

🌈 อาการไข้ การซักประวัติตรวจร่างกาย อย่างเดียวอาจจะไม่พอจำเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของแพทย์ และการส่งแลปพื้นฐาน เพื่อการวินิจฉัย
.. พัทยา 2 คลินิก เฉพาะทางอายุรกรรม ตรวจ รักษา และ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะแลป เอกเรย์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เบื้องต้นทราบผลภายใน 15 – 30 นาที
.. ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดเพื่อบ่งบอก ภาวะการติดเชื้อรุนแรง
.. ตรวจปัสสาวะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคติดเชื้อกรวยไตอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
.. เอกซเรย์ปอดระบบดิจิตอล เพื่อยืนยันภาวะปอดอักเสบหลอดลมอักเสบหรือมีช่องหนองในปอดวัณโรคหรือน้ำเนื้อเยื่อหุ้มปอด
.. แลปพื้นฐานอื่นๆข้างต้นเช่น การทำงานของไต การทำงานของตับ ตรวจหาน้ำตาลในกระแสเลือดและตรวจไขมัน 4 ชนิดในกระแสเลือดสามารถทราบผลใน 15-20 นาที และอื่นๆ
😍🤩แลปทราบผล 15 -20 นาที
CBC ตรวจเลือดเพื่อบ่งบอกความรุนแรงของเลือดภาวะซีดและเกร็ดเลือด
UA ตรวจปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยภาวะติดเชื้อ
X-RAY DIGITAL เอกซเรย์ปอดเพื่อดูภาวะติดเชื้อปอดอักเสบ
EKG ตรวจคลื่นหัวใจเพื่อสกรีนภาวะหัวใจขาดเลือด
Troponin I ตรวจเลือดเอนไซม์หัวใจเพื่อดูภาวะหัวใจขาดเลือด
Dengue NS1 Ag ตรวจไข้เลือดออก
Influenza Swab ATK ตรวจไข้หวัดใหญ่
COVID 19 Swab ATK ตรวจไข้หวัดโควิด 19
LFT ตรวจการทำงานของตับ
BUN/Cr ตรวจการทำงานของไต
FBS ตรวจหาภาวะเบาหวานสูง
 LIPID 4 type  ตรวจหาภาวะไขมันสูง 4 ชนิด

TPHA ตรวจหาซิฟิลิส
Urine Amphetamine ตรวจหาสารเสพติด

✅️กดปุ่มเขียวใหญ่✳️แอดไลน์ด้านล่าง❇️

😍คุยกับคุณหมอได้เลยครับ😍
++++++++++++++++++++++++++++

Fever Symptoms There are many causes. At first, it can be divided into fever from having an infectious source such as
.. 🌈 Upper respiratory tract infections such as the common cold, bacterial strep throat, viral flu such as COVID-19, influenza
.. Pneumonia and bronchitis, pleurisy or inflammation in the pleural space.
Pathogens can occur from  Viruses, bacteria, tuberculosis, fungi are mostly found in people with low immunity or immunodeficiency.
.. Infection in the abdomen
🔅Inflammation of the intestines, diarrhea, food poisoning. Patients will have gastrointestinal symptoms, abdominal pain, nausea, vomiting, can’t eat, some will have severe abdominal pain.
🔅 cholecystitis  The patient will have pain in the upper right abdomen.
..urinary tract infection  cystitis, pyelonephritis
..🌈Arthritis is divided according to age and number of joints and pathological pathogens in causing diseases such as  gout arthritis  bacterial arthritis  In most cases, these two main causes can cause a fever.
..🌈Soft tissue infection in the limbs  There will be pain, swelling, redness, heat at the site of infection, there may be a history of wounds brought before the entrance of pathogens or history of swimming in the sea, it is caused by a type of bacteria.

🌈The last group that I would like to say is that the fever has no infection location. It can be caused by many reasons such as dengue virus.  Insect-borne fever in the home or in the valley, malaria, etc.

🌈 Fever, history taking, physical examination  This alone may not be enough to require the expertise of a doctor.  and sending basic labs  for diagnosis
..✅️Pattaya 2 Clinic, specializing in internal medicine, examination, treatment and<span;> blood test, urine test, lab, X-ray, electrocardiogram  Preliminary results are known within 15 – 30 minutes
.. Check the integrity of the blood, white blood cells, platelets to indicate  severe infection
.. Urine test to confirm the diagnosis of pyelonephritis, cystitis.
.. Digital lung X-ray  to confirm pneumonia, bronchitis, or purulent fissures in the lungs, tuberculosis, or pleural effusion
.. Other basic labs above such as  kidney function  liver function  Blood sugar test and 4 types of lipids in the blood, results can be found in 15-20 minutes

😍🤩 Lab to know results 15-20 minutes
CBC. a blood test to determine the severity of anemia and platelets
UA urine test to diagnose sepsis
X-RAY DIGITAL  of the lungs to look for pneumonia.
EKG an electrocardiogram to screen for ischemic heart disease
Troponin I  a cardiac enzyme blood test for ischemic heart disease
Dengue NS1 Ag  Dengue Fever Screening
Influenza Swab ATK  Check for Influenza
 COVID 19 Swab ATK  to check for covid 19 flu
LFT. to check liver function
BUN/Cr. to check kidney function
FBS  checks for high diabetes
 LIPID 4 type. to detect 4 types of hyperlipidemia

TPHA. to detect syphilis
Urine amphetamine  for drug detection