อาการไข้เฉียบพลัน พึงสงสัยไข้เลือดออก

#ไข้เฉียบพลันและสูงลอย2-7วัน
ร่วมกับอาการตรวจพบอย่างน้อย 2 ข้อต่อไปนี้ .. ปรึกษาแพทย์ครับ
1.ปวดศีรษะ
2.ปวดกระบอกตา
3.ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
4.ปวดข้อ
5.ปวดกระดูก
6.ผื่น
#ตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีเมรัดขาวต่ำเกล็ดเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 ตัวต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร
#อาจมีภาวะตับโตมากดเจ็บ
เกิดจากการติดเชื้อไวรัส แดงกี่ที่นำโดยยุง Aedes ในสภาพแวดล้อม ที่เอื้ออำนวย ต่อการแพร่กระจายยุง เพิ่มขึ้น

#ตรวจและวินิจฉัยอาการไข้โดยอายุรแพทย์เฉพาะทาง
#Examination and diagnosis of fever symptoms by a specialized internist.
ตรวจเลือดอาการไข้feverทราบผลภายในครึ่งถึง1ชั่วโมง
#CBC จำนวนเม็ดเลือด
#DengueNs1Ag ไข้เลือดออก
#FLu test Swab ตรวจไข้หวัดใหญ่ และยารักษาไข้หวัดใหญ่ oseltamivir
#ATK Covid19 ตรวจไวรัสโควิด 19
#ตรวจเบาหวาน #ไขมัน #การทำงานของตับ #การทำงานของไต #คลื่นไฟฟ้าหัวใจแปลผลโดยอายุรแพทย์ #เอกซเรย์ปอดดิจิตอล #ตรวจจำนวนเม็ดเลือด #ทราบผลภายในครึ่งถึง1ชั่วโมง