ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าการตรวจสุขภาพนั้นสำคัญที่สุด เรามีโปรที่เจาะเลือด ที่บ่งบอกถึงไขมันในเส้นเลือดเบาหวานโรคของผู้สูงอายุ และคลื่นไฟฟ้าหัวใจถือว่าเหมาะในช่วงยุคโควิดนี้มาก

read more