✅️ตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของไตและยูเรีย  BUN  Creatinine

✅️ตรวจปัสสาวะทั่วไป เซลล์เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดงรั่วตามปัสสาวะ   Urine Analysis

✅️ตรวจปัสสาวะ หาไข่ขาวรั่วไมโครอามูมินที่รั่วทางปัสสาวะ  Urine MicroAlbumin (Urine Albumin : Creatinine Ratio)

เหมาะกับใคร

.. กรณีที่คนไข้เป็น  โรคเรื้องรัง เบาหวาน ความดัน เก๊า หัวใจหรือในบุคคลที่ ทานโปรตีนเสริมบำรุงกล้ามเนื้อหรือ ในท่านที่ทานวิตามินบำรุงกินสมุนไพรอยู่เป็นประจำ

ทั้งหมดนี้สามารถรับผลตรวจได้เลยภายใน 1 ชั่วโมง😃😃😃 ด้วยเครื่องตรวจปัสสาวะและเครื่องตรวจเลือดที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง