สาเหตุของอาการไอเรื้อรัง ( chronic cough )

พบได้บ่อยในผู้ป่วยปัจจุบันในผู้ป่วยนอก ทั้งนี้อาจต้องอาศัยอาการจากประวัติและอาการแสดงซักประวัติที่เป็นมาเนิ่นนานร่วมประกอบการวินิจฉัย ประวัติครอบครัว

การวินิจฉัย

แยกโรคในกลุ่มอาการนี้เป็นได้ตั้งแต่ ทางเดินหายใจส่วนบน ส่วนล่างหรือปัจจัยต่าง ๆ นอกปอด รวมถึงยาโรคประจำตัวที่ทานอยู่ เช่น

ประวัติภูมิแพ้ ( Allergy )

น้ำมูกไหล ( Rhinitis)

ก้อนริดสีดวงจมูก ( Nasal Polyp ) หรือ

ภาวะของกล่องเสียงอักเสบ ( Laryngitis ) จะเกิดจากการติดเชื้อหรือมีก้อนตุ่มที่กล่องเสียง ( Laryngeal Nodule )

หลอดลมอักเสบ ( Bronchitis )

รวมถึงโรคที่เรารู้จักกันดีในกลุ่มของ

โรคหอบหืด ( Asthma ) และ

โรคถุงลมโป่งพอง ( COPD ) จากการสูบบุหรี่อย่างหนัก

ทั้งนี้ทั้งนั้น เราอาจจะต้องดูยาประจำตัวที่ผู้ป่วยทานอยู่ เช่น ยาความดันกลุ่ม ACEI หรือ ภาวะกรดไหลย้อน ( GERD ) ก็อาจจะเป็นได้

การเอกซเรย์ทรวงอก ( Chest X-Ray ) สามารถแยกโรคที่ร้ายแรงในเบื้องต้นได้ เช่น วัณโรค ( Tuberculosis ) ก้อนในปอด ( Lung Mass ) เยื่อหุ้มปอดอักเสบ ( Pleuritis, Pleural Effussion ) เป็นต้น


พัทยา2คลินิก นพ.กัณฒิภัสส์ ใจสุทธิจรัส วุฒิบัตรสาขาอายุรกรรม , เครื่อง เอกซเรย์ดิจิตอล ( X-Ray digital )

ชุดตรวจ เพร็พ ( PrEP ), ยาต้านไวรัสเอดส์ฉุกเฉิน, PEP,  ยาต้านไวรัสเอดส์ก่อนเสี่ยง (ก่อนสัมผัสเชื้อ)