โรคเกาต์เป็นโรคความผิดปกติของเมตาบอลิซึมส่วนใหญ่เกิดในช่วงวัยกลางคนถึงวัยชราเพศชาย และเพศหญิงวัยหมดประจำเดือน

เกิดจากการเพิ่มขึ้นของยูเรต โดยส่วนใหญ่แล้ว แล้วจะมาหาหมอด้วยอาการของปวดตามข้อฉับพลัน เพราะว่าผลิกคริสตัล ไปสะสมตามข้อต่อต่างๆ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และเป็นปัจจัยเสี่ยง กับภาวะไตวายเพราะ ผลิตยูริกสะสมอยู่ในท่อไต interstitial และทำให้เกิดนิ่วได้

ปรึกษานัดหมายตรวจ  ผลึกเก๊าท์ และ โปรแกรม ตรวจสุขภาพ