โรคหอบหืดเป็นกลุ่มอาการที่มีลักษณะการอุดกั้นของทางเดินหายใจ การอักเสบของหลอดลม ทำให้เกิดการตีบตันของหลอดลม, โรคหอบหืดเป็นโรคเรื้อรังทั่วโลกประชากรพบประมาณ 300 ล้านคน ประมาณ 10 ถึง 12 เปอร์เซ็นต์เกิดในผู้ใหญ่และ 15% เกิดในเด็ก พบได้ทุกช่วงอายุส่วนใหญ่แล้วจะสูงสุด อายุ 3 ปี

ปัจจัยเสี่ยงและสิ่งกระตุ้น เกิดจากปัจจัยทางด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม และสิ่งกระตุ้น โดยส่วนใหญ่แล้วสรรค์ภูมิแพ้จะเป็นไรฝุ่นบ้าน ขน สุนัข ขนแมว แมลงสาบ หญ้า เกสรต้นไม้ การติดเชื้อไวรัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งrhinovirus เป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญทำให้อาการ หอบหืด สะพานได้ สำหรับอาหาร ก็อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นได้ เช่นใดอาหารที่มีวิตามินซี ตามวิตามินเอแมกนีเซียม selenium โอเมก้า 3 และไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่ม Fish Oil ต่ำกลุ่มนี้จะทำให้อาจจะมีผลกับหอบหืดได้ อากาศที่มีซัลเฟอร์ไดออกไซด์โอโซนและอนุภาคของดีเซลอาจจะเป็นตัวกระตุ้นหอบหืดได้ ความอ้วน พบได้บ่อยๆในคนไข้หอบหืดโดยเฉพาะดัชนีมวลกายมากกว่า 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร เชื่อว่าอาจจะมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการอักเสบของเซลล์ไขมันอดีตโพธิ์ และการลดลงของ adipokine inflammatory สำหรับยายในตัวชื่อในกลุ่มของ Beta adrenergic blocker และแอสไพรินก็เป็นตัวทำให้เกิดภาวะหอบหืดที่แย่ลง การออกกำลังกายเป็นตัวกระตุ้นที่พบได้บ่อยในคนไข้หอบหืดพบว่ากลไกจะสัมพันธ์กับภาวะหายใจเร็ว hyperventilation ทำให้มีการเพิ่มของออสโมลาริตี้ในหลอดลม, และกระตุ้นการหลั่งของสารภูมิแพ้, mast cell

ปรึกษานัดหมายตรวจสุขภาพ