“เจ็บคอมาก หากปล่อยไว้ อาจเป็นอันตราย ร้ายแรงได้ “

ทอลซิลอักเสบ Tonsillitis

❤️  ต่อมทอลซิล เป็นอวัยวะต่อมน้ำเหลือง บริเวณภายในลำคอ มีหน้าที่ดักจับ เชื้อโรค สาเหตุของอาการ อักเสบ อาจเกิดจาก ไวรัสและแบคที่เรีย ติดเชื้อทางเดินหายใจ  เริ่มจาก เจ็บคอ เสมหะ ไอ บางราย อาจมีไข้สูง มีหนองบริเวณลำคอ ต่อมโตจนกระที่งหายใจลำบาก

ถ้าปล่อยไว้อาจมีภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อมากขึ้น ต่อมน้ำเหลือง บริเวณคอบวมโต กดเจ็บอักเสบแดง อาจรุกรามไปบริเวณใกล้เครียง หูชันกลางอักเสบ จมูกโพรงไซนัสอักเสบ และอาจส่งผลติดเชื้อในกระแสเลือดได้

ต่อมทอลซิลอักเสบ

สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส 70-80% เชื้อแบคทีเรีย 20-30% และเชื้อราประมาณ 5% ในภูมิต้านทานต่ำ
การดูแลตัวเองเมื่อมีอาการเจ็บคอ

❤️ ให้สังเกตอาการ ถ้าเกิดจากเชื้อไวรัส (มีน้ำมูกใส เจ็บคอ ท้องร่วงได้ ) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ) ถ้า 3 – 4 วัน อาการไม่ดีขึ้น เสมหะเขียวข้นขึ้น ไข้สูง โดยส่วนใหญ่ จากเชื้อแบคที่เรีย ให้ พบแพทย์ทำการรักษาดีที่สุดครับ

สอบถามข้อมูลได้ โดยกด add line ด้านล่างครับ