นายแพทย์กัณฒิภัสส์ ใจสุทธิจรัส

วุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญอายุรกรรมทั่วไป , โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า , เวลาปฎิบัติงาน   จันทร์ ถึง ศุกร์  17.00 – 20.30   ,  วันเสาร์  8.00 – 12.00 น.  ;  วันอาทิตย์  8.00 – 20.00 น.

ปัจจุบัน ทำงาน โรงพยาบาลเมืองพัทยา และ อายุรแพทย์ ประจำ พัทยา2คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง