โปรโมชั่นตัวสุขภาพเบาหวานและไขมัน ชุดสกรีน screen

 โปรโมชั่นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองเบาหวานและไขมันในเส้นเลือด ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 08:00 น. งดอาหารคืนก่อนมาตรวจ หลังสี่ทุ่ม 22.00 น.

โปรโมชั่นโปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองเบาหวานและไขมันในเส้นเลือด ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 08:00 น. งดอาหารคืนก่อนมาตรวจ หลังสี่ทุ่ม 22.00 น.