ต่อมทอลซิลอักเสบ !!!

 “เจ็บคอมาก หากปล่อยไว้ อาจเป็นอันตราย ร้ายแรงได้ “

Tel 083-3309-366  LineID : kuntipatjai , ที่อยู่ เทพประสิทธิ์ 12 , จันทร์-ศุกร์ 17.00 – 20.30 วันอาทิตย์ 8.00 – 20.00

 

ทอลซิลอักเสบ Tonsillitis

ทอลซิลอักเสบ Tonsillitis

 

     ❤️  ต่อมทอลซิล เป็นอวัยวะต่อมน้ำเหลือง บริเวณภายในลำคอ มีหน้าที่ดักจับ เชื้อโรค สาเหตูของอาการ อักเสบ อาจเกิดจาก ไวรัสและแบคที่เรีย ติดเชื้อทางเดินหายใจ  เริ่มจาก เจ็บคอ เสมหะ ไอ บางราย อาจมีไข้สูง มีหนองบริเวณลำคอ ต่อมโตจนกระที่งหายใจลำบาก

       ถ้าปล่อยไว้อาจมีภาวะแทรกซ้อนติดเชื้อมากขึ้น ต่อมน้ำเหลือง บริเวณคอบวมโต กดเจ็บอักเสบแดง อาจรุกรามไปบริเวณใกล้เครียง หูชันกลางอักเสบ จมูกโพรงไซนัสอักเสบ และอาจส่งผลติดเชื้อในกระแสเลือดได้

ต่อมทอลซิลอักเสบ

ต่อมทอลซิลอักเสบ

      สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส 70-80% เชื้อแบคทีเรีย 20-30% และเชื้อราประมาณ 5% ในภูมิต้านทานต่ำ

การดูแลตัวเองเมื่อมีอาการเจ็บคอ

       ❤️ ให้สังเกตอาการ ถ้าเกิดจากเชื้อไวรัส (มีน้ำมูกใส เจ็บคอ ท้องร่วงได้ ) นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ) ถ้า 3 – 4 วัน อาการไม่ดีขึ้น เสมหะเขียวข้นขึ้น ไข้สูง โดยส่วนใหญ่ จากเชื้อแบคที่เรีย ให้ พบแพทย์ทำการรักษาดีที่สุดครับ