สิว (ACNE)

ชนิดของสิวอุดตัน

สิวไม่อักเสบ หรือสิวอุดตัน (Comedone)

สิวอักเสบ (Inflammatory acne) 

สาเหตุและปัจจัยที่ทำใสิวอักเสบ (Inflammatory acne)
เกิดจากกรรมพันธุ์ เกิดจากการแพ้อาหาร  เกิดจากสภาพอากาศ  บางคนโดนแดดมาก ๆ สิวก็มา เกิดจากสภาวะเครียด เกิดจากระดับฮอร์โมน เกิดจากการทาครีม

หรือแป้ง ทำให้มีการอุดตันรูระบายไขมัน

ปรึกษาพัทยา2คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง

           ,ครีมสิวพัทยา2คลินิก         ,ครีมหน้าใสพัทยา2คลินิก