คลินิกแพทย์อายุรกรรม

รับตรวจรักษาโรคเฉพาะทางอายุรศาสตร์ และ โรคทั่วไป เช่น โรคประสาท ปวดศีรษะ หัวใจขาดเลือด หัวใจวาย หอบหืด ถุงลมโป่งพอง ทางเดินอาหารและตับ ไต รูมาตอยด์ เอสแอลอี ปวดกล้ามเนื้อคอหลัง เอชไอวี(HIV) เอดส์(AIDS) เบาหวาน ความดัน ไขมัน , เอกซ์เร ดิจิตอล X-RAY