โรคเอดส์(AIDS),เอชไอวี(HIV)

โรคเอดส์คืออะไร

เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (aids) หรือ เอชไอวี(HIV) ทำให้ร่างการอ่อนแอลงเน่องจากภูมิคุ้มกันบกพร่อง

อาจมีอาการหลายอย่าง :

  • ไข้เรื้อรัง

  • ผื่นตามตัว

  • เริมที่ผิวหนัง

  • ท้องเสียเรื้อรัง

  • น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว

  • เชื้อราในช่องปาก

candiapost-19658-1189598650

 

เมื่อผลตรวจเลือดพบเชื้อไวรัสเอชไอวี(HIV)หรือเอดส์(AIDS)

ควรทำอย่างไร

ให้กำลังใจและปรึกษาแพทย์ เพื่อการปฎิบัติตัวที่ถูกต้อง

  • ตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวซ๊ดีโฟ (CD4 level) เพื่อรู้ระดับภูมิของร่างกาย

  • จะเริ่มยาต้านไวรัสเอดส์(AntiRetroViral) เมื่อระดับ CD4 level < 500

การมีวินัยในการทานยา

  • ทานยาให้ตรงเวลา มีวินัยในการทานยาจนติดเป็นพฤติกรรม ออกกำลังกาย

  • ทานอาหารปรุงถูกอนามัย ยิ้มกับคนรอบข้าง แค่นี้ทุกอย่างก็จะผ่านไปแบบสบายครับ

นพ.กัณฒิภัสส์  ใจสุทธิจรัส     อายุรแพทย์ประจำพัทยา2คลินิก

คลินิกนิรนาม ทุกวันอาทิตย์ 13.00 – 16.00 : ตรวจ รักษา ให้คำปรึกษา จ่ายยา ต้านไวรัสเอชไอวี(เอดส์)